satyanaryana swamy temple, gajanan maharaj temple, sai baba temple, durga temple, shiva vishnu temple, murugan temple, subramanya swamy temple, atlanta

Pooja Services

Service On Temple Scheduled Time On Request at the Temple On Request at Home
Archana / Ashtotharam $11    
Nithya Archana Per Month $151    
Nithya Archana Per Year $1116    
Abhishekam $151    
Kalyanam $201    
Any Homam     $151
Satya Narayana Vratham $51 $116 $151
Satya Narayana Vratham Per Year (Every Pournami) $501    
Gruha Pravesam (House Warming)/ Vasthu Pooja     $151
Gruha Pravesam / Vasthu Pooja, SP & Homam     $175
Vahana Pooja   $31  
Vara Lakshmi Vratham $51 $116 $151
Namakaranam (Naming Ceremony)   $51 $116
Namakaranam with Homam     $151
Aksharabhyasam   $51 $116
Anna Praasana   $51 $116
Punyaha Vachanam     $116
Seemantam (Baby Shower)     $116
Nischitartham / Engagement     $175
Upakarma   $51 $116
Shashti Purti or 60th Birthday & 80th Birthday     $301
Wedding   $351 $351
Upanayanam / Sacred Thread Ceremony   $201 $251
Services Not listed above Please call Please call Please call